Czartery jachtów na Kanale Elbląskim

Szlak wodny Miłomłyn - Elbląg

Kanał Elbląski - Trasy
  • Home
  • Trasy
  • Szlak wodny Miłomłyn - Elbląg


 Zobacz wszystkie zdjęcia z galerii

Szlak wodny Miłomłyn - Elbląg

Szlak wodny Miłomłyn Elbląg zaczyna się na 0.00 km. Kanału Elbląskiego, przy śluzie w Miłomłynie. Na rozwidleniu szlaku kierujemy się w kierunku wschodnim, płyniemy kanałem w miejscowości Miłomłyn, po przepłynięciu 500 metrów przepływamy pod mostem z wrotami ochronnymi – należy zmniejszyć prędkość oraz użyć odbijaczy, po minięciu mostu płyniemy dalej kanałem, na rozwidleniu przy dawnym tartaku szlak Miłomłyn – Elbląg prowadzi dalej w kierunku północnym. Do centrum Miłomłyna oraz do Przystani na Wyspie w Miłomłynie kierujemy się na rozwidleniu w kierunku południowym - przystań znajduje się na prawym brzegu, na półwyspie wyraźnie wchodzącym w wody kanału. Po minięciu rozwidlenia szlak KanałuElbląskiego prowadzi dalej w kierunku północnym, mijamy dwa mosty, płyniemy dalej kanałem.

Po wejściu na jezioro Ilińskie szlak skręca w kierunku południowym, następnie opływamy półwysep i szlak skręca w kierunku północnym. Na jeziorze Ilińskim szlak wyznaczony jest bojami. W części północno-zachodniej jeziora jest wejście na kanał, na krańcu kanału przepływamy pod mostem i wpływamy na pierwsze z trzech małych jezioro połączonych kanałem – płyniemy kolejno przez jeziora Sopelek, Copka i Krebs. Z jeziora Krebs wąskim przesmykiem pod mostem wpływamy na na zatokę Liksajny na jeziorze Ruda Woda.

Szlak na jeziorze Ruda Woda wyznaczony jest przez boje, jest wiele wysepek, w tym podwodnych. Jezioro Ruda Woda jest bardzo głębokie (ok. 28 metrów). Na 13 km. szlaku Miłomłyn – Elbląg, na wschodnim brzegu jest wejście na Kanał Bartnicki prowadzący na jezioro Bartążek. Na 17+300 km. szlaku, na wschodnim brzegu jeziora, naprzeciwko zatoki Zachodniej zlokalizowana jest jedyna przystań jachtowa na tym jeziorze – Stanica Wodna „Wenecja” – baza ZHP Łódź Polesie. Na końcu jeziora wejście do kanału, po prawej stronie miejsca cumownicze strażnicy wodnej, po lewej w zatoczce dawny port Czupla. Po przepłynięciu 300 metrów przepływamy pod mostem drogowym, po przepłynięciu 900 metrów kolejny most drogowy. W odległości około 300 metrów od mostu znajduje się restauracja Zajazd Pod Kłobukiem, w odległości około 600 metrów stacja paliw PKN Orlen. Po przepłynięciu pod mostem, kanał zakręca lekko w prawo i wchodzi na jezioro Sambrodzkie.

Na jeziorze Sambrodzkim tor wodny skręca lekko w kierunku zachodnim, następnie płyniemy na północ, przejście pod groblą znajduje się przy wschodnim brzegu jeziora, na końcu jezioro przechodzi w kanał. W miejscowości Rybaki przepływamy pod dwoma mostami (pierwszy pod drogą ekspresową numer 7), drugi to zabytkowy most tunelowy. Po przejściu pod mostami szlak wiedzie kanałem około 800 metrów, następnie wpływamy na jezioro Piniewskie.

Jezioro Piniewskie jest okresowo mocno zarośnięte podwodną roślinnością, trzeba często czyścić śrubę. Na południowym brzegu jeziora znajduje się Folwark Karczemka – restauracja, SPA, Wellness. Na podejściu do pomostu oraz przy samym pomoście około 1 metra. Jezioro się stopniowo zwęża przechodząc w kanał. Odcinek kanału pomiędzy jeziorem a Buczyńcem liczy około 6 km. Na szlaku kilka mostów, odcinek pomiędzy 30 a 32+500 km. z mocno podmokłym południowym brzegiem, mocno zarośnięty – konieczne okresowe czyszczenie śruby. Na 35+400 km., na zachodnim brzegu, przed mostem drogowym przystań statków białej floty: Cyranka i Cyraneczka. Na 36+300 km. szlaku most drogowy oraz wrota bezpieczeństwa przed pochylnią Buczyniec

Za mostem po dwóch stronach miejsca cumownicze pochylni Buczyniec, 300 metrów dalej górna stacja pochylni Buczyniec, na wschodnim brzegu Muzeum Kanału Elbląskiego, w budynku toalety, bar działający w okresie letnim. Opłaty za przejście wszystkich pięciu pochylni wnosimy w budynku maszynowni, który znajduje się na zachodnim brzegu. Wpływamy jachtem na wózek, ustawiamy jacht na wózku, jak będziemy gotowi uderzamy w gong, i zaczynamy zjazd jachtem po trawie na wózku do dolnej stacji pochylni. Po wypłynięciu z wózka płyniemy kanałem na pochylnię Kąty, tuż przed pochylnią przepłyniemy pod mostem drogowym. Pomost cumowniczy przy pochylni znajduje się na wschodnim brzegu kanału, obok zadaszone ławy ze stołami, budynek maszynowni. Po ustawieniu jachtu na wózku zjeżdżamy jachtem po trawie. Po opuszczeniu dolnej stacji szlak wiedzie kanałem, przepływamy pod dwoma mostami. Przed górną stacją pochylni Oleśnica, na zachodnim brzegu znajduje się pomost cumowniczy, ustawiamy jacht na wózku i jedziemy jachtem po trawie w dół, do dolnej stacji. Po opuszczeniu dolnej stacji płyniemy dalej kanałem, po drodze mijamy jeden most, zaraz za mostem jest obrotnica dla jachtów, następnie prosty odcinek – z daleka widać górną stację pochylni Jelenie. Ustawiamy jak poprzednio jachty na wózku i jedziemy w dół, do dolnej stacji. Przy dolnej stacji pochylni, po prawej stronie nabrzeże z pachołami do cumowania. Przed nami ostatni odcinek pomiędzy pochylniami, przepływami pod kładką dla pieszych oraz mostem drogowym, wkrótce przed nami powinna pokazać się górna stacja pochylni Całuny. Przed pochylnią na wschodnim brzegu kanału znajduje się nabrzeże do cumowania z pachołami, obok nabrzeża zejście do maszynowni (w której wnosimy opłatę za przejście wszystkich pięciu pochylni – płynąć od strony Elbląga). Ustawiamy jacht na wózku, uderzamy gongiem i jedziemy jachtem po trawie na wózku w dół, do dolnej stacji pochylni. Po wypłynięciu z wózka, na wschodnim brzegu (po prawej stronie) zlokalizowane jest nabrzeże do cumowania jachtów – obok ławy oraz stoły do biesiadowania. Przed nami ostatni odcinek kanałowy – do jeziora Drużno z pochylni Całuny około 6.5 km. Płyniemy kanałem, czasami dość porośniętym, przepływamy pod dwoma mostami.

Na 52 km. zaczyna się jezioro Drużno. Szlak na jeziorze wytyczony jest bojami, płyniemy zgodnie ze szlakiem – boki toru wodnego mocno porośnięte. Szlak jeziorem Drużno prowadzi przez 10 km., następnie zaczyna się rzeka Elbląg. Na 65 km przepłyniemy pod mostem kolejowym, zaraz za nim szlak skręca w prawo i przechodzi pod mostem drogowym – jesteśmy praktycznie w Elblągu. Szlak Miłomłyn – Elbląg skręca lekko w lewo i dalej prosto. Na wschodnim brzegu tereny przemysłowe, z daleka widać most drogowy, przed mostem na wschodnim brzegu teren Campingu. Mijamy most drogowy, przed nami Bulwary Zygmunta Augusta z dwoma mostami zwodzonymi, otwieranymi w godzinach nieparzystych od 7 do 21. Prześwit pod mostem Dolnym (pierwszy od strony Dróżna) zwanym również górnym wynosi 2.8 metra, prześwit pod mostem Górnym (Niskim) wynosi zaś 1.8 metra. Pomiędzy mostami na wschodnim brzegu, przy Bulwaramach Zygmunta Augusta jest nabrzeże z pachołami do cumowania jachtów. Idealne miejsce do wypadu na Elbląską starówkę. Przpływamy pod mostami zwodzonymi, szlak wiedzie dalej na północ, na zachodnim brzegu przystań Fala, za przystanią na wschodnim brzegu ciągną się tereny przemysłowe. Po przepłynięciu pod mostem drogowym po prawej stronie przystań jachtowa Bryza, na zachodnim brzegu Jachtklub Elbląg. Za przystanią jachtklubu rozwidlenie w lewo zaczyna się Kanał Jagielloński którym dotrzemy do Nogatu, prosto szlak prowadzi do Zalewu Wiślanego (pod drodze mijamy most pontonowy w Nowakowie).


Wszystkie zdjęcia w serwisie objęte są prawami autorskimi. Powielanie ich, kopiowanie, udostępnianie bez zgody autora zabronione.

SZLAK WODNY MIłOMłYN - ELBLąG

Szlak wodny Miłomłyn Elbląg zaczyna się na 0.00 km. Kanału Elbląskiego, przy śluzie w Miłomłynie. Na rozwidleniu szlaku kierujemy  (...)
GALERIA FILMÓW

Szlak wodny Miłomłyn - Elbląg » Locja


Locja na odcinku Miłomłyn - Elbląg

# Km.
( Mił. - Elb. )
Typ Nazwa Opis Km.
( Elb. - Mił. )
1 0.00 Km. Śluza Śluza Miłomłyn

Śluza Miłomłyn - dł. Komory 33,88m, szer. 3,60m, spad maksymalny 3,54m w kierunku Ostróda, dostępne pomosty postojowe dla oczejujących na śluzowanie.

69.00 Km.
2 0.10 Km. Śluza Rozwidlenie szlaku

Rozwidlenie szlaku; na zachód - Iława; na wschód -  Elbląg

68.90 Km.
3 0.50 Km. Śluza Most

Most drogowy; H - 3,5m; B 3,6m; wrota betonowe - konieczność urzycia odbjaczy.

68.50 Km.
4 1.10 Km. Rozwidlenie szlaku Rozwidlenie w Miłomłynie

rozwidlenie szlaku; prosto - kierunek Elbląg, na południe - centrum Miłomłyna; Przystań na Wyspie; przystań Miejska; restauracja "Pod Żurawiami"; do stacji benzynowej ok. 500m

67.90 Km.
5 1.60 Km. Dwa mosty Dwa mosty

most drogowy; H - 3,7m; B - 4,9m; obok nowy most z trasą szybkiego ruchu nr 7; zaraz za mostem ostry zakręt w lewo

67.40 Km.
6 2.80 Km. Jezioro Wejście na j.Ilińskie

wejście na j. Ilińskie; po wpłynięciu na jezioro kierujemy się lekko w prawo, opływamy półwysep i kierujemy się na północ

66.20 Km.
7 5.30 Km. Jezioro Jezioro Ilińskie

j. Ilińskie; szlak na jeziorze Ilińskim (2,8 - 5,3 km) wyznaczony przez boje 

63.70 Km.
8 5.40 Km. Most Most drogowy

most drogowy; H - 4,5m, B - 10,7m; za mostem wejście na pierwsze z trzech niewielkich jezior

63.60 Km.
9 7.80 Km. Jezioro Jeziora

szlak biegnie przez trzy niewielkie jeziora (Sopelek, Copka i Krebs) 

61.20 Km.
10 7.90 Km. Most Most drogowy

most drogowy; H - 5,0m, B - 7,8m;  za mostem wejście na jezioro  Ruda Woda

61.10 Km.
11 7.90 Km. Jezioro Jezioro Ruda Woda

j. Ruda Woda; szlak na jeziorze Ruda Woda jest wyznaczony przez boje; 13km szlaku (5,2km jeziora) - wejście do kanału Bartnickiego i na j. Bartężek; 17,3km szlaku (8,5km jeziora) wschodni brzeg - Stanica Wodna Wenecja

61.10 Km.
12 8.30 Km. Most Osada Borsuka

Osada Borsuka nad jeziorem Ruda Woda to jedno z nielicznych miejsc gdzie można stanąć na noc w cywilizowanych warunkach na odcinku pomiędzy Elblągiem a Miłomłynem. Na miejscu prąd, toalety, prysznice, bar gdzie można zamówić smażoną rybkę, serwują śniadania na zamówienie. Poza tym przy pomoście cumowniczym znajduje się świetna plaża, no i te zachody słońca.

60.70 Km.
13 13.00 Km. Kanał Wejście na Kanał Bartnicki

Na wschodnim brzegu jeziora Ruda Woda jest wejście do Kanału Bartnickiego i  na jezioro Bartążek

55.80 Km.
14 17.30 Km. Przystań jachtowa Stanica Wodna Wenecja

Na wschodnim brzegu jeziora Ruda Woda zlokalizowana jest Stanica Wodna Wenecja.

51.50 Km.
15 21.20 Km. Most Most drogowy

most drogowy; H - 5,2m; B - 4,8m

47.80 Km.
16 22.30 Km. Most Most drogowy

most drogowy; H - 5,1m, B - 4,0m; od mostu najbliżej do Zajazdu pod Kłobukiem (restauracja słynna z programu "Kuchenne Rewolucje") i satcji benzynowej ok. 400m

46.70 Km.
17 22.70 Km. Rozwidlenie szlaku Rozwidlenie szlaku

wejście na jezioro Sambrodzkie; tor wodny skręca na zachód. Prosto - kierunek Małdyty.

46.30 Km.
18 25.40 Km. Jezioro Grobla/most

25,4km szlaku (2,7km jeziora) grobla z linią kolejową z mostem przy wschodnim brzegu jeziora Samrbodzkiego. Most kolejowy H - 5,5m; B - 10,1m

43.60 Km.
19 26.90 Km. Jezioro Wyjście z jeziora Sambrodzkiego

Wyjście z jeziora Sambrodzkiego

42.10 Km.
20 29.50 Km. Jezioro Jezioro Piniewskie

Jezioro Piniewskie (Początek). Szlak jeziora wyznaczają boje. Jezioro dość często jest porośnięte, częste czyszczenie śrduby; Na południowym brzegu jeziora zlokalizowany jest Folwark Karczemka - podejście płytkie i okresowo zarośnięte.

39.50 Km.
21 28.70 Km. Dwa mosty Mosty drogowe

dwa mosty drogowe, pierwszy drogi ekspresowej nr 7 i drugi tunelowy; H - 5,0m; B - 3,5m

40.03 Km.
22 30.00 Km. Kanał Odcinek kanałowy

Początek odcinka kanałowego o długości 2,5 km. z mocno podmokłym południowo - zachodnim brzegiem; najbardziej zarośnięty odcinek trasy; konieczne okresowe czyszczenie śruby.

39.00 Km.
23 32.50 Km. Kanał Odcinek kanałowy

Koniec odcinka kanałowego o długości 2,5 km. z mocno podmokłym południowo - zachodnim brzegiem; najbardziej zarośnięty odcinek trasy; konieczne okresowe czyszczenie śruby.

36.50 Km.
24 35.40 Km. Most Most drogowy

Most drogowy; H - 7,8m; B - 7,3m; tuż przed mostem na zachodnim brzegu przystań statków białej floty Cyranka i Cyraneczka

33.60 Km.
25 36.30 Km. Most Buczyniec

most drogowy z wrotami bezpieczeństwa; H - 4,6m; B - 3,5m; za mostem miejsca postojowe pochylni Buczyniec; maszynownia i opłaty zachodni brzeg; muzeum i gastronomia brzeg wschodni; 

32.70 Km.
26 36.60 Km. Pochylnia Pochylnia Buczyniec - górna stacja

Pochylnia Buczyniec (Górna stacja); Opłaty wnosimy w maszynowni za wszystkie pięć pochylni; przy dolnej stacji na wschodnim brzegu Kemping Buczyniec.

32.40 Km.
27 37.00 Km. Pochylnia Pochylnia Buczyniec - dolna stacja

Dolna stacja pochylni Buczyniec, tuż obok znajduje się parking oraz kemping Buczyniec.

32.00 Km.
28 37.70 Km. Most Most drogowy

most drogowy; H - 4,1m; B - 8,5m

31.30 Km.
29 38.10 Km. Most Most Drogowy

most drogowy; H - 4,1m; B - 8,5m

30.90 Km.
30 38.60 Km. Most Most drogowy

most drogowy; H - 4,5m; B - 8,5m; za mostem pochylnia Kąty

30.40 Km.
31 39.30 Km. Pochylnia Pochylnia Kąty - dolna stacja

Dolna stacja pochylni Kąty.

29.90 Km.
32 38.80 Km. Pochylnia Pochylnia Kąty - Górna stacja

Pochylnia Kąty - górna stacja, przy górnym stanowisku kamienne ławy, stoły i zadaszenia

30.20 Km.
33 39.80 Km. Most Most drogowy

most drogowy; H - 4,3m; B - 8,5m 

29.40 Km.
34 39.50 Km. Most Most drogowy

most drogowy; H - 4,1m; H - 9,0m

29.70 Km.
35 41.90 Km. Pochylnia Pochylnia Oleśnica - górna stacja

Pochylnia Oleśnica; z górnego stanowiska najbilżej do Bistro Ślimaka - ok. 3000m w miejscowości Krasin.

27.30 Km.
36 42.30 Km. Pochylnia Pochylnia Oleśnica - dolna stacja

Dolna stacja pochylni Oleśnica

26.90 Km.
37 43.40 Km. Pochylnia Most Drogowy

most drogowy; H - 4,2m; B - 11,5m

25.60 Km.
38 43.70 Km. Pochylnia Pochylnia Jelenie - górna stacja

Górna stacja pochylni Jelenie.

25.30 Km.
39 44.20 Km. Pochylnia Pochylnia Jelenie - dolna stacja

Dolna stacja pochylni Jelenie

24.80 Km.
40 44.70 Km. Most Most drogowy

most drogowy; H - 4,3m; B - 9,2m

24.30 Km.
41 45.30 Km. Pochylnia Pochylnia Całuny - górna stacja

Górna stacja pochylni Całuny.

23.70 Km.
42 45.70 Km. Pochylnia Pochylnia Całuny - dolna stacja

Dolna stacja pochylni Całuny. Za pochylnią miejsca cumownicza na prawym brzegu. Obok ławy i stoły drewniane, ToiToi.

23.30 Km.
43 46.90 Km. Most Most drogowy

most drogowy; H - 4,3m; B - 10,5m

22.10 Km.
44 52.00 Km. Jezioro Jezioro Drużno - wejście

Wejście (koniec jeziora Drużno) na jezioro Drużno (52 - 62 Km. szlaku Kanału Elbląskiego), akwen bardzo płytki, porośnięty, poruszamy się tylko torem wodnym.

17.00 Km.
45 48.80 Km. Most Most drogowy

most drogowy; H - 4,4m; B - 11,5m

20.20 Km.
46 62.00 Km. Jezioro Jezioro Drużno - wyjście

Wyjście (początek jeziora Drużno) z jeziora Drużno (52 - 62 Km. szlaku Kanału Elbląskiego), akwen bardzo płytki, porośnięty, poruszamy się tylko torem wodnym.

7.00 Km.
47 65.00 Km. Most Most kolejowy

most kolejowy; H - 4,1m; B 12,0m; za mostem zakręt w prawo, miejscowość Elbląg

4.00 Km.
48 65.20 Km. Most Most drogowy

most drogowy; trasa szybkiego ruchu nr 7 (Gdańsk - Warszawa), miejscowość Elbląg.

3.80 Km.
49 66.00 Km. Most Most drogowy

most drogowy w centrum Elbląga, przed mostem na prawym brzegu Camping.

3.00 Km.
50 67.00 Km. Dwa mosty Mosty zwodzone

Elbląskie mosty zwodzone (pierwszy most H - 2,8m, drugi H - 1,8m) otwierane o godzinach nieparzystych zaczynając od 07:00 do 21:00; między mostami Bulwary Zygmunta Augusta, idealne miejsce do wypadu na Elbląską Starówkę.

2.00 Km.
51 68.50 Km. Most Most drogowy

most drogowy

0.50 Km.
52 69.00 Km. Przystanie jachtowe Elbląskie mariny

Elbląskie mariny; wschodni brzeg - HOW Bryza, brzeg zachodni - Wodnik (Jacht Klub Elbląg)

0.00 Km.

trasy na Kanale Elbląskim


Szlak Miłomłyn - Ostróda - Stare Jabłonki

Szlak Miłomłyn - Iława

Szlak Miłomłyn - Zalewo

Partnerzy witryny Kanał Elbląski

Chcesz być informowany o wydarzeniach, promocjach ?
Zapisz się na nasz Newsletter.